Jeg tilbyder primært behandling til børn og unge og deres familier. Jeg har mange års erfaring som psykolog. I behandlingen vil jeg hjælpe med at få øje på det der fremmer trivsel og udvikling og det der hæmmer.

Behandlingen vil tage udgangspunkt i en grundig vurdering af problemstillingen, for dermed at kunne tilrettelægge behandlingen, så den passer lige netop til dig, dit barn eller jer som familie.

Jeg anvender forskellige metoder afhængig af din problematik og dine præferencer. Jeg arbejder ud fra en relationel, kognitiv og mentaliseringsbaseret tilgang. Du kan læse mere om min baggrund her.

Når jeg har børn i behandling inddrager jeg altid forældrene. I de fleste forløb er forældrene med til samtalerne, i nogle forløb har jeg individuelle samtaler med børnene med deltagelse af forældrene det sidste stykke tid. I nogle tilfælde kan forældrerådgivning alene være tilstrækkeligt.
Når jeg har unge i behandling inddrages forældrene i det omfang, det vurderes relevant og hensigtsmæssigt.

Problemstillingerne kan være forskellige, f.eks.:

  • Generel dårlig trivsel
  • Skolefravær
  • Vanskeligheder med koncentration og opmærksomhed
  • Sociale vanskeligheder
  • Mistanke om udviklingsforstyrrelse, som f.eks. ADHD, ADD, autisme eller indlæringsvanskeligheder.
  • OCD
  • Angst
  • Tics eller tourettes syndrom
  • Depression
  • Spiseforstyrrelse

Rådgivning

Til dig, der er ung eller voksen og har ADHD, ADD eller en autismediagnose, tilbyder jeg samtaler, hvor du kan få øget selvindsigt og indsigt i dine særlige udfordringer og ressourcer, samt hvordan disse udfordringer kommer til udtryk i hverdagen. Vi vil tage udgangspunkt i din hverdag og dine problematikker og ud fra disse kan jeg hjælpe dig med at finde frem til mestringsstrategier og måder at indrette din hverdag, så du kan trives og udvikle dig bedst muligt. Vi kan ligeledes inddrage dine pårørende, så også de kan få øget forståelse, understøtte dig og jeres relation dermed kan få de bedst mulige kår.

Til forældre

Til jer der er forældre til et barn der har ADHD, ADD eller en autismediagnose, tilbyder jeg samtaler, hvor I kan få øget indblik i jeres barns særlige udfordringer. Forældre til et barn med særlige behov er ofte frustrerede og forvirrede over hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn. Ved at bidrage med viden om hjælp til at forstå deres barns særlige behov bedre, oplever jeg at kunne hjælpe forældre til at føle sig mere kompetente og bedre rustede til at støtte deres børn. Vi vil tage udgangspunkt i jeres hverdag og de udfordringer I står med som forældre. Jeg kan hjælpe jer med at finde frem til måder at indrette jeres hverdag, så I kan komme til at trives bedre som familie, få færre konflikter og øge det positive samvær.

Clea Thastum