Clea Thastum jeg er Specialpsykolog og psykolog. Har erfaring med børn og unge, terapi, kognitiv adfærdsterapi og med ocd, angst, depression, mistrivsel, add, adhd, autisme, aspergers, og behandling af spiseforstyrrelse.

Jeg er født i 1981 og bor med min mand og vores 3 børn i Aarhus nord.

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2009, er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2014 og videreuddannet til Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri fra 2015 til 2019.

Jeg har siden 2009 arbejdet primært med børn og unge, samt deres familier og øvrige netværk. Derudover har jeg de seneste år arbejdet med voksne med opmærksomhedsforstyrrelse.

Jeg lægger vægt på, at de der kommer i min klinik, føler sig trygge og mødt som de hele og værdifulde mennesker de er. Jeg møder dem, der kommer i min klinik, med nærvær og anerkendelse samt med en nysgerrig og helhedsorienteret tilgang.  

Jeg kan hjælpe med at få øje på det, der fremmer og det der hæmmer udvikling og trivsel. Jeg tror på, at alle med den rette hjælp, har ressourcerne til at kunne hjælpe sig selv og andre til bedre trivsel. Jeg har en terapeutisk efteruddannelse indenfor mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres familier og flere korterevarende kurser i opkvalificering af mine terapeutiske kompetence.  

Jeg har stor erfaring med både udredning og behandling af børn, unge og voksne samt med rådgivning af familien og netværket omkring barnet eller den unge. Som specialpsykolog er jeg blandt andet kvalificeret til at udrede, diagnosticere og behandle udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Jeg følger de Etiske Principper for nordiske psykologer. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge og Sektionen af Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri. Derudover er jeg medlem af interesseorganisationerne Landsforeningen Bedre Psykiatri og ADHD-foreningen.

Jeg er optaget af at opkvalificere mit arbejde ved at tage kurser, efteruddannelse, få supervision samt læse og holde mig ajour med ny forskning.

Jeg samarbejder med dygtige kollegaer, når sagerne kræver tværfaglighed. Der kan bl.a. inddrages speciallæge i psykiatri, diætist og ergoterapeut ved behov. Ved udredninger samarbejder jeg ofte med psykologkollegaer, for at højne kvaliteten ved at vi er flere, der har set barnet/den unge.

Clea Thastum jeg er Specialpsykolog og psykolog. Har erfaring med børn og unge, terapi, kognitiv adfærdsterapi og med ocd, angst, depression, mistrivsel, add, adhd, autisme, aspergers, og behandling af spiseforstyrrelse.

Clea Thastum