Priser

TERAPI

Indledende samtale 1900 kr. / 75 minutters samtale og efterfølgende journalskrivning. Dertil kommer 1300 kr./time til forberedelse, såfremt der fremsendes materiale til gennemlæsning, f.eks. papirer fra PPR eller andet.

Individuel samtale 1300 kr. / 50 min.

Familiesamtale / forældrerådgivning 1300 kr. / 50 min. eller 1900 kr. / 75 min


UDREDNING

Timeprisen for udredning er 1700 kr. Timeprisen anvendes ved konfrontationstid, opgørelse af spørgeskemaer og lignende, gennemlæsning af sagsakter og journalskrivning samt til udfærdigelse af erklæring. Prisen for en udredning er afhængig af timeforbruget. Kontakt mig per mail, med nærmere beskrivelse af, hvad der ønskes udredt, og der gives et overslag.

Ved udredninger samarbejder jeg med Karin Engholt Sejersen og Tina Elmholdt.

Kognitiv vurdering med WISC-V koster 5500 kr. inklusiv rapport.

Vurdering af opmærksomhedsfunktion koster 3800 kr. inklusiv rapport.

Deltagelse i netværksmøde: 2000 kr. plus kørsel (1000 kr. i timen plus statens kørselstakst).


SUPERVISION

Individuelt 1400 kr./time

Gruppe op til 8 personer 2000 kr./time.

Ved større grupper kontakt mig for at aftale pris og vilkår.


UNDERVISNING

Aftales individuelt alt efter ønsker, behov osv.


TILSKUD

Jeg har desværre ikke aftale med Sygesikringen og kan derfor ikke tage imod henvisning fra egen læge.  Du kan lave en geografisk søgning på Psykologer i Danmark her, og finde lokale ydernummer psykologer ved at klikke af i “Tilskud ved lægehenvisning”.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du få hel eller delvis refusion. Mulighederne afhænger af dit forsikringsselskab, så kontakt dem gerne, og hør yderligere.

I nogle tilfælde er det muligt at benytte en sundhedsforsiring, som du eller din arbejdsgiver har tegnet.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark gives der tilskud på 3-600 kr. pr session. Du kan læse mere om tilskudsreglerne for Sygeforsikringen Danmark her.

Ordningen med sygesikringsgruppe 2 gælder kun ved speciallæger, herunder psykiatere, så ordningen kan ikke anvendes hos mig.

Afbud

Der skal meldes afbud senest kl. 9 dagen før aftalen, så jeg har mulighed for at give tiden til en anden. Ved for sent afbud, udeblivelse eller forglemmelse faktureres med fuld takst. Afbud kan meldes på pr. sms, telefon, telefonsvarer eller e-mail.

Tavshedspligt og journalpligt

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt omkring det du fortæller mig. Jeg har også journalpligt, hvilket betyder, at jeg opbevarer de oplysninger du giver mig eller som jeg har modtaget fra andre med dit samtykke. Det kan f.eks. være fra egen læge, PPR, skole, kommune mm.

Disse oplysninger er personfølsomme og jeg opbevarer dem sikkert og fortroligt. De videregives kun med dit samtykke. Oplysningerne opbevares i fem år fra det sidste notat er skrevet, , jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Clea Thastum

Oplysningspligt og underretningspligt

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit (eller hvis du er under 15 år dine forældres) samtykke. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. (De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9).

Er der risiko for at du forvolder skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden.

Jeg har ligeledes underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns trivsel eller udvikling er i fare.

Håndtering af personlige data

Når du bruger min hjemmeside cleathastum.dk accepterer du brugen af cookies.

Cookies er en fil, der gemmes på din computer, smartphone eller tablet. Filen gemmes, når du besøger en hjemmeside. Der findes flere slags cookies med forskellige funktioner.

Cookies kan være praktiske, og gøre din færden på hjemmesider lettere. De kan også bruges til at gemme oplysninger om dig, dine vaner og færden rundt på nettet. Disse oplysninger kan misbruges.

Hvis du vil slette dine cookies kan du læse mere om det her https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du kan aktindsigt ved at kontakte mig. Hvis der er misforståelser eller fejl kan det ændres eller rettes og du har mulighed for at lave tilføjelser til din journal, som vedlægges.

Hvis du er utilfreds med håndteringen af dine oplysninger, så kontakt mig endelig og jeg vil forsøge at imødekomme dig. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Clea Thastum