Du kan aktindsigt ved at kontakte mig. Hvis der er misforståelser eller fejl kan det ændres eller rettes og du har mulighed for at lave tilføjelser til din journal, som vedlægges.

Hvis du er utilfreds med håndteringen af dine oplysninger, så kontakt mig endelig og jeg vil forsøge at imødekomme dig. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk