“Tusind tak for lærerige og behagelige timer i dit selskab. Jeg har set frem til alle mine supervisionstimer – du har en dejlig smittende ro og er skarp og hurtig til at skabe overblik.”

“Tusind tak for din tid, tålmodighed, dit engagement og din helt igennem fantastiske, rummelige, varme og åbne måde at være på – og altid høje faglighed”

citat fra supervisander.

Supervision giver mulighed for et professionelt refleksionsrum. Jeg lægger vægt på at skabe et trygt rum med mulighed for refleksion, faglig fordybelse, faglig og personlig udvikling med henblik på at blive bedre rustet i det professionelle virke. Jeg lægger vægt på at lave mål for supervisionen og evaluere løbende.

Jeg tilbyder supervision til blandt andre:

  • Psykologer på vej mod autorisation, individuelt eller i gruppe. Der kan planlægges et 40 timers forløb, også med mulighed for hele dage.
  • Psykologer, som er i gang med specialistuddannelse, individuelt eller i gruppe. Der godkendes op til 60 timers supervision i udredning ved supervisor, der er Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri  (se s. 15 i Retningslinjerne for specialistuddannelse i Dansk Psykolog Forening ).
  • Personalegrupper omkring en særlig kompleks sag eller løbende supervision. Dette kan bl.a. være pædagogisk eller miljøterapeutiske personalegrupper.
Clea Thastum