Når du eller dit barn mistrives og henvender jer for at få professionel psykologisk hjælp vil udgangspunktet være at undersøge problemstillingen. I mine psykologiske udredninger indgår altid i første omgang en samtale omkring jeres forståelse og ønsker for udredningen.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med børn, unge og voksne. Afsættet for mine undersøgelser er min generelle psykologfaglige viden, samt viden om udviklingspsykologi, neuropsykologi, social- og personlighedspsykologi. Derudover inddrager jeg min viden om, og erfaring med psykiske lidelser og psykiatriske problemstillinger.

Problemstillingerne kan være forskellige, f.eks.:

  • Generel dårlig trivsel
  • Skolefravær
  • Vanskeligheder med koncentration og opmærksomhed
  • Sociale vanskeligheder
  • Mistanke om udviklingsforstyrrelse, som f.eks. ADHD, ADD, autisme eller indlæringsvanskeligheder.
  • OCD
  • Angst
  • Tics eller tourettes syndrom
  • Depression
  • Spiseforstyrrelse

I undersøgelsen kan der indgå spørgeskemaer, strukturerede observationer, strukturerede kliniske interviews, neuropsykologiske tests, interview om udvikling fra graviditet og frem til i dag, inddragelse af pårørende samt gennemlæsning af baggrundsoplysninger eller tidligere vurderinger.